CAFFE CLUB    KULINARNY GLOBTROTER    MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ    PORTFOLIO AUTORA    BLOG

    

 

 

 

MyBlog

 

 

 

 

Epizod I : Martyna

Przyzwyczailiśmy się już do narzekania na coraz niższy poziom kształcenia zawodowego i brak zainteresowania rozwojem zawodowym uczniów zakładów cukierniczo – piekarskich. Czy jednak sami narzekający na taki stan rzeczy są całkiem bez winy?

...dalej

Epizod II: Robert

Konkursy i olimpiady zawodowe organizowane dla uczniów są jedną z form uatrakcyjnienia procesu edukacji młodych adeptów fachu cukierniczego i piekarskiego. Jednak czy nadal mamy do czynienia ze zdrową rywalizacją – czy też z chorą ambicją? A może imprezy te dawno już stały się wyłącznie konkursami wzajemnej adoracji?

...dalej

Epizod III: Tadeusz

W pogoni za Europą przeszczepiane są na polski grunt standardy, których celem jest poprawa jakości szkolnictwa zawodowego. Działania te, choć pozornie słuszne i uzasadnione, mają jednak często zupełnie odwrotny skutek.

...dalej

Epizod IV: Sylwek

Naukę w szkole specjalnej podejmują uczniowie posiadający orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej ze względu na stwierdzoną  niepełnosprawność. Nauka po specjalnej szkole podstawowej jest kontynuowana w specjalnym gimnazjum. Dalej młodzież zazwyczaj uczęszcza do zasadniczych szkół  zawodowych specjalnych. Po ukończeniu edukacji zawodowej uczniowie ci stają do egzaminów zawodowych i… Zazwyczaj w tym miejscu kończy się ich zawodowa kariera.

...dalej